Prosím čekej ...
  úvodní strana     kredity     vydělávej s eDiskem  
  přihlášení  
 

Email:

Heslo:

Zapamatovat

  Přihlásit  
 
  registrace  
  čeština slovenština polština angličtina  
  jazyk  

Podmínky použití služeb eDisk.cz

Využívání služeb eDisk.cz pro uživatele se řídí následujícími podmínkami:

 • poskytovatelem služby eDisk.cz je společnost eDisk s.r.o.
 • na eDisk.cz je možno nahrát v jedné relaci (souboru) data o velikosti až 3000 MB. Data uživatelů jsou na serveru eDisk.cz uložena po dobu nejvýše 30 dnů od posledního stažení. Pokud bude soubor stažený více než 5x, prodlužuje se doba uložení na 90 dní od posledního stažení
 • uživatel  služby eDisk je povinen při poskytování informací určených k přenosu nebo k ukládání si počínat v souladu s platnými právními předpisy a je povinen dodržovat níže uvedené podmínky a pravidla
 • provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z eDisk.cz či po dobu jejich uskladnění na eDisk.cz
 • uživateli je zakázáno přenášet nebo ukládat informace, jejichž zpřístupněním další osobě by došlo ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jakéhokoliv jiného protiprávního jednání zakázaného právním řádem České republiky a/nebo právem Evropských společenství a Evropské unie
 • zejména je uživateli zakázáno jakkoliv propagovat jakoukoliv trestnou činnost, navádět k jejímu spáchání, nebo ji schvalovat, popř. slibovat pomoc pachatelům trestné činnosti
 • dále je uživateli zejména zakázáno jakkoliv zasahovat do autorských práv jiných osob jakož i do ostatních práv z oblasti práva duševního vlastnictví, ve smyslu uvedeného, uživatel musí mít oprávnění na používaní, nahrávaní a šíření ním nahrávaných souborů
 • pokud se uživatel služby zdržuje na území jiného státu, je mu zakázáno jakékoliv protiprávní jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo právem Evropských společenství a Evropské unie a/nebo právním řádem země, na jejímž území se zdržuje při užívání výše specifikované služby
 • uživatel bere na vědomí, že je povinen nahradit veškeré škody a újmy, které způsobí poskytovateli služby nebo jiným osobám při užívání této služby
 • uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění)
 • uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah přenášené či ukládané informace ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění)
 • uživatel výslovně souhlasí s využíváním uvedených kontaktů (email, telefonní číslo) za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb společnosti eDisk s.r.o., tak výrobků a služeb třetích stran
 • soubory mohou být indexovány kvůli vyhledávání
 • provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., si vyhrazuje právo zablokovat účet v případě hromadného nahrávání duplicitního obsahu
 • uživatel má na výběr, zda zvolí neplacenou a omezenou verzi stáhnutí souboru ("Stáhni pomalu"), nebo si může koupit kredit dle platného ceníku a stahovat neomezeně("Stahuj"). Omezení se vztahuje na rychlost stahování souboru (max. 250kb/s) a počet stažení souborů (1 soubor / 24 hodin).
 • Uživatel má zakázaný převod kreditu na jiný účet za finanční odměnu bez předchozího souhlasu eDisk s.r.o., provozovatele služby eDisk.cz


Podmínky akce "Vydělávej s eDiskem":

 • Uživateli nebudou vyplaceny peníze v případě, že k stahování souborů docházelo z jedné IP adresy.


Podmínky použití FTP nahrávání:

 • Uživateli je povoleno pomocí FTP nahrávat soubory pouze v obvyklém množství. Po překročení hranice 100 souborů nahraných za 1 hodinu bude uživatelský FTP účet dočasně zablokován.
 • Při zjištění strojového zatěžování FTP serveru služby eDisk bude uživatelský FTP účet bez náhrady deaktivován.Prosím čekej ...