Prosím čakaj ...
  úvodná strana     kredity     zarábaj s eDiskom  
  prihlásenie  
 

Email:

Heslo:

Zapamätať

  Prihlásiť  
 
  registrácia  
  čeština slovenština polština angličtina  
  jazyk  

Podmínky použití služeb eDisk.cz

Využívanie služieb eDisk pre užívateľov sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

 • poskytovateľom služby eDisk.sk je spoločnosť eDisk s.r.o.
 • na eDisk.cz je možno nahrať v jednej relácií (súboru) dáta o veľkosti až 3000 MB. Dáta užívateľov sú na serveri eDisk.sk uložené po dobu nejviac 30 dní od posledného stiahnutia. Pokiaľ bude súbor stiahnutý viac ako 5x, predlžuje sa doba uloženia na 90 dní od posledného stiahnutia
 • užívateľ služby eDisk je povinný pri poskytovaní informácií určených k prenosu alebo k ukladániu si prečítať v súlade s platnými právnými predpisy a je povinný dodržovať nižšie uvedené podmienky a pravidlá
 • prevádzkovateľ eDisk.sk, spoločnosť eDisk s.r.o., nenesie odpovednosť za škody spôsobené stratou či vyzradením informácií v priebehu prenosu dát do/z eDisk.sk či po dobu ich uskladnenia na eDisk.sk
 • užívateľ nesmie prenášať alebo ukladať informácie, ktorých sprístupnením ďalšej osobe by bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo by sa ním dopustil akéhokoľvek iného protiprávneho konania zakázaného právnym poriadkom Českej republiky a/alebo právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
 • užívateľovi je najmä zakázané akýmkoľvek spôsobom propagovať trestnú činnosť, navádzať k jej spáchaniu, alebo ju schvaľovať, prípadne sľubovať pomoc páchateľom trestnej činnosti
 • ďalej užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do autorských práv iných osôb ako i do ostatných práv z oblasti duševného vlastníctva, v zmysle uvedeného musí mať užívateľ oprávnenie na používanie, nahrávanie a šírenie ním nahrávaných súborov
 • v prípade ak sa užívateľ služby zdržuje na území iného štátu, je mu zakázané akékoľvek protiprávne konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky a/alebo právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie a/alebo právom štátu, na ktorého území sa zdržiava pri využívaní predmetnej služby
 • užívateľ si je vedomí, že je povinný nahradiť všetky škody a ujmy, ktoré spôsobí poskytovateľovi služby alebo iným osobám pri využívaní predmetnej služby
 • >
 • užívateľ si je ďalej vedomí, že poskytovateľ nie je povinný dohliadať na obsah prenášaných alebo ukladaných informácií v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (v platnom znení)
 • užívateľ si je taktiež vedomí, že poskytovateľ nie je povinný aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah prenášaných či ukladaných informácií v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (v platnom znení)
 • užívateľ výslovne súhlasí s využívaním uvedených kontaktov (email, telefónne číslo) za účelom šírenia obchodných informácií , ktoré budú zahŕňať tak obchodné informácie týkajúce sa služieb spoločnosti eDisk s.r.o., ako aj výrobkov a služieb tretích strán
 • súbory môžu byť indexované za účelom vyhľadávania
 • poskytovateľ eDisk.sk, spoločnosť eDisk s.r.o., si vyhradzuje právo zablokovať užívateľovi účet v prípade hromadného nahrávania duplicitného obsahu
 • užívateľ má na výber, či zvolí neplatenú a obmedzenú verziu stiahnutia súboru (“Stiahni pomaly”), alebo si môže kúpiť kredit podľa platného cenníku a sťahovať neobmedzene (“Stahuj”). Obmedzenie sa vzťahuje na rýchlosť sťahovania súboru (max. 250kb/s) a počet stiahnutí súborov (1 súbor / 24 hodín).
 • Užívateľ ma zakázaný prevod kreditu na iný účet za finančnú odmenu bez súhlasu spoločnosti eDisk s.r.o., prevádzkovateľa služby eDisk.sk


Podmienky akcie "Zarábaj s eDiskom":

 • Užívateľovi nebudú vyplatené peniaze v prípade, že k sťahovaniu súborov dochádzalo z jednej IP adresy.


Podmienky použitia FTP nahrávania:

 • Užívateľovi je povolené pomocou FTP nahrávať súbory iba v obvyklom množstve. Po prekročení hranice 100 súborov nahratých za 1 hodinu bude užívateľský FTP účet dočasne zablokovaný.
 • Pri zistení strojového zaťažovania FTP služby eDisk bude užívateľský FTP účet bez náhrady deaktivovaný.

Prosím čakaj ...